TRSNIČARSTVO

Brez dobrega grozdja, ki zraste na kvalitetnih trtah, ni dobrega vina, zato so se naši predniki začeli ukvarjati tudi z vzgojo trsnih cepljenk.  Za začetek trsničarske dejavnosti pri naši hiši štejemo leto 1958, ko so posadili prvi vinograd s svojimi lastnimi trsnimi cepljenkami. V začetku so cepili za svoje potrebe, sčasoma pa so ročno cepljenje nadgradili s cepilnimi stroji in začeli pridelovati trsne cepljenke tudi za prodajo.

Izkušnje naših očetov smo vseskozi nadgrajevali z novimi znanji, kar se odraža v velikem povpraševanju po cepljenkah in zadovoljstvu naših strank.

Za cepljenje uporabljamo dobro dozorel les matičnih trt, tako za cepiče kot tudi za podlage. Uporabljamo izključno preverjen selekcioniran razmnoževalni material, ki zraste na domačih tleh.

Pri nas tako lahko kupite trsne cepljenke za vinorodni deželi Posavje in Podravje, ki jih pocepimo z odbranim matičnim materialom. Kupite lahko tudi različne namizno-jedilne sorte, odporno-rezistentne sorte in okrasne rastline. Nudimo pa Vam tudi strokovno svetovanje pri izbiri trsnih cepljenk za sajenje.